Stadsleven
Stadsleven

Het stadsleven

De inwoners van een stad werden poorters genoemd. Niet alleen de kooplieden, maar ook de handwerklieden. De smeden, metselaars, lakenwevers en andere werklieden, zorgden voor goederen en werktuigen. Anderen, de slager, bakker en brouwers, zorgden weer voor eten en drinken.

De Middeleeuwse steden waren erg smerig, druk en lawaaierig. Er waren veel mensen op weg naar de winkels en de markt.
Overal lagen zakkenrollers op de loer. Er was erg veel misdaad in de steden.

In sommige steden kun je nu nog zien hoe deze Middeleeuwse steden er uit zagen. Het centrum van die steden is amper veranderd.

Sommige steden danken hun welvaart aan de godsdienst. Als er bijvoorbeeld een bekende heilige begraven lag, kwamen er veel mensen naartoe om er te gaan bidden en de heilige te eren. Andere steden verdienden goed aan de handel.

11
Bedelaars_jpg-1
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [Ontstaan] [Stadsrechten] [Hoe zag de stad eruit] [De handel] [Stadsleven] [Het voedsel] [Schout] [De gilden] [Opleiding] [Gilden in Amsterdam] [Huizen van hout] [8. De kruistochten]