Schout

Schout en schepenen en strenge straffen

De schout en de schepenen spraken recht. Het waren dus een soort politie en rechter. Het waren geen flauwe straffen, die ze uitdeelden. De mensen werden bijna nooit in de gevangenis gezet. Dat kostte de stad geld. Zo'n misdadiger moest namelijk ook eten.


Inwoner stad met rechter (schepen) Schouten

Daarom deelden de schout en schepenen liever straffen uit, die geen geld kostten.
Je kon ter dood veroordeeld worden. Of je werd aan de schandpaal genageld. Dan stond je midden in de stad aan een paal vastgebonden. De mensen konden dan zien dat je een misdadiger, oplichter of dief was. Vaak werd je bekogeld door kwajongens met stenen of rot fruit.

Boven: Een schavot


 

rechts: Een schandpaal =>

De misdadigers werden ook wel eens verbannen uit de stad. Als dat gebeurde kwam je er in een andere stad ook niet meer in. Je moest dan wel gaan zwerven.

OVERVAL
Aan_de_kaak_gesteld1_jpg-1
Aan_de_kaak_gesteld2_jpg-1
Plundering_Middeleeuwse_stad_jpg-1
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [Ontstaan] [Stadsrechten] [Hoe zag de stad eruit] [De handel] [Stadsleven] [Het voedsel] [Schout] [De gilden] [Opleiding] [Gilden in Amsterdam] [Huizen van hout] [8. De kruistochten]