Opleiding

DE GILDEN

Het gilde was een vereniging van ambachtlieden of handwerklieden. Zo had je het gilde van timmerlieden, het gilde van metselaars, het gilde van zilversmeden enz. In 1348 bestond in Amsterdam reeds een St. Nicolaas-gilde waarin lakenkopers, kleermakers en marskramers verenigd waren. 

Een jongen die bijvoorbeeld bakker wilde worden, werd eerst leerling bij een baas. Loon kreeg hij niet. Hij moest zelf kost en inwoning betalen. Na enige tijd mocht hij een soort examen doen. Hij moest een meesterstuk maken dat werd beoordeeld door de andere gildeleden. Was het werkstuk goed dan werd hij lid van het gilde. De gildeleden hielpen elkaar. Het broodbakkersgilde zorgde ervoor dat een baas ("een meester") niet meer dan drie knechten in dienst had. Ook mocht de bakker een brood niet onder een bepaalde, vastgestelde prijs verkopen. De prijs van een brood werd door het bakkersgilde zelf vastgesteld. Concurrentie was dus niet mogelijk. Bij moeilijke tijden hielpen de leden van het gilde elkaar. Stierf een bakker, dan zorgde het gilde voor de vrouw en de kinderen zodat die geen armoe hoefde te lijden. Vaak woonden de mannen die hetzelfde beroep uitoefenden in dezelfde straat, die dan ook vaak hun naam droeg. (Kijk maar eens naar namen als Zoutkeetsgracht, Brouwersgracht, Looiersgracht, Bakkersstraat, Huidenstraat ...enz 

In de kerk hadden de gilden hun eigen nissen of kapellen achter het hoofdaltaar of aan de zijkant. Deze kapellen waren vaak mooi versierd. In de Oude Kerk zijn deze nissen nog steeds te bezichtigen. 

Van het "Schuttersgilde" mocht je alleen lid worden als je rijk was. Het Schuttersgilde verdedigde de stad en handhaafde de orde als er relletjes waren. Handboogschutter oefenden in de Handboogsteeg en Voetboogschutters in de Voetboogsteeg. Je moest je eigen harnas en wapenuitrusting betalen en dat kon niet iedereen. 
Burgers vonden het een hele eer om lid te worden van de schutterij. Ze voelden zich in de 16e en 17e eeuw zo belangrijk dat ze schilders opdracht gaven om hen in vol ornaat te vereeuwigen. In het Amsterdams Historisch Museum zijn nog steeds die schilderijen te bewonderen in de schuttersgalerij. 

De_houtbewerker_jpg-1
Smederij1_jpg-1
Stoffenwinkel_jpg-1
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [Ontstaan] [Stadsrechten] [Hoe zag de stad eruit] [De handel] [Stadsleven] [Het voedsel] [Schout] [De gilden] [Opleiding] [Gilden in Amsterdam] [Huizen van hout] [8. De kruistochten]