Oorzaak

De ziekte had een akelig verloop. Als iemand besmet was kreeg hij eerst grote bulten in de lymfeklieren, in de hals onder de oksels en in de liezen, gevolgd door hoge koorts en ijlen. Wie sterk genoeg was om deze fase te overleven, moest daarna het doorbreken van de bulten meemaken, wat ontzettend pijnlijk was. Over het hele lijf begonnen puisten op te komen en er verschenen zwarte vlekken op de huid door inwendige bloedingen.

De oorzaak van de pest

De pest had grote gevolgen. Zulke rampen werden vaak vooraf gegaan door perioden van grote overbevolking en/of door economische nood. Als er teveel mensen op een te klein gebied samenleven, braken er vaak epidemieën of oorlogen uit, waarin veel mensen stierven.

Nadat de pestepidemie voorbij was, veranderde de houding tussen heer en knecht. Ongeveer 1/3 van de bevolking van Europa was omgekomen, zodat de arbeiders hogere lonen konden eisen en de grootgrondbezitters tevreden moesten zijn met lagere prijzen, want de vraag naar de belangrijkste gebruiksgoederen was flink afgenomen. Er ontstond economische en sociale onrust.

ziekbed
pest3
pest4
20060310_200309
Ratten_jpg-1
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [5. De vikingen] [6. De pest] [Anno 1347] [Waar vandaan] [Oorzaak] [Toorn van God] [Verspreiding] [Zwarte eeuw] [Bestrijden] [In Nederland] [7. De stad] [8. De kruistochten]