Middeleeuwse samenleving

De kasteelheer was samen met zijn vrouw de belangrijkste figuur in het kasteel. Als de kasteelheer er zelf niet was hield de slotvoogd toezicht op het kasteel. Meestal was de slotvoogd familie van de kasteelheer. Onder de kasteelheer zaten de priesters en ridders. Weer daaronder zaten de soldaten, naast dat zij het kasteel moesten bewaken moesten zij vaak ook orde houden in een kasteel. Na de soldaten kwamen de gewone burgers. Onder de burgers zelf was veel verschil, zo woonden de rijke mensen (mensen van adel) in aparte wijken met grote huizen en de armere mensen woonden in kleine huisjes die allemaal dicht op elkaar stonden. Omdat alle huizen zo dicht op elkaar stonden was het brandgevaar hoog. Als er op een plaats brand was kon soms het halve kasteel afbranden. Soms moest de eigenaar van het huis waar de brand begon dan aan alle slachtoffers een schadevergoeding geven. In de straten van een kasteel was het een grote puinzooi, overal was modder en het stonk er heel erg want iedereen gooide z’n afval en uitwerpselen gewoon op straat.

Binnen_de_stadswallen2_jpg-1
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [Wat is een kasteel?] [Ontstaan] [Donjon] [Waar bouwen] [Bewoners] [Vrije tijd] [Kasteelheer] [Kasteelleven] [De rentmeester] [Oorlog] [Verdediging] [Middeleeuwse samenleving] [2.13] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [8. De kruistochten]