Lezen en schrijven

1. Mensen die voor de Kerk werkten, waren vaak de enigen die konden lezen en schrijven. Men schreef en las het Latijn, de taal van de Romeinen. Rijke kinderen konden ook leren lezen en schrijven in de Kerk. Kinderen kregen les van monniken. Je ziet dat er maar weinig kinderen zijn die leerden lezen en schrijven. Eigenlijk was de Kerk vroeger ook een school.
 

klooster1
Kloosterbibliotheek_gif-1
Onderwijs_jpg-1
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [De kerk] [Lezen en schrijven] [Bidden] [Kennis] [Zorgen voor] [Leven als monnik] [Kathedraal] [Kloostergebouw] [Gotiek] [Dagindeling van een monnik] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [8. De kruistochten]