Kloostergebouw

Het kloostergebouw.

Het klooster is vaak veel meer dan alleen een gebouw waar monniken of nonnen leven. Vaak vind je er ook nog allerlei andere gebouwen die nodig waren, zoals bijvoorbeeld een bakkerij, brouwerij of een watermolen. Voor zieken kon er een ziekenhuis zijn.Vaak was er ook een "pergamenteshuesz" om van huiden perkament te maken om op te schrijven.

Zo'n klooster stond bijvoorbeeld in Ter Apel. Daar werd na 1458 een klooster gebouwd voor monniken van het Orde van het Heilig Kruis. Veel gebouwen zijn jammer genoeg verdwenen, maar de gotische kloosterkerk staat er nog steeds.

 

De kerk1
De_kerk2
Kerkbouw
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [De kerk] [Lezen en schrijven] [Bidden] [Kennis] [Zorgen voor] [Leven als monnik] [Kathedraal] [Kloostergebouw] [Gotiek] [Dagindeling van een monnik] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [8. De kruistochten]