Kathedraal

Kerken en kathedralen.

Het geloof was heel belangrijk voor de Middeleeuwer. Daarom stonden er in elke stad veel kerken. Daar gingen de mensen luisteren naar de priesters en ze gingen er bidden. Ook werd de kerk vaak gebruikt voor bekendmakingen van het bestuur. Gilden hadden vaak hun eigen kapel in de kerk. Er speelden kinderen in, er liepen zelfs honden en katten rond. In Utrecht woonde de bisschop en er waren veel priesters en monniken die hem met het bestuur hielpen. Het kerkgebouw van een bisschop wordt kathedraal genoemd. De bouw van zo'n kathedraal duurde soms wel honderden jaren.

Kerkbouw
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [De kerk] [Lezen en schrijven] [Bidden] [Kennis] [Zorgen voor] [Leven als monnik] [Kathedraal] [Kloostergebouw] [Gotiek] [Dagindeling van een monnik] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [8. De kruistochten]