In Nederland

De pest in Nederland.

In de Middeleeuwen waren er in Nederland weinig mensen aan de pest gestorven. Nederland werd pas eeuwen later echt door de pest getroffen.

De pest begon in Nederland in havensteden. Zo werden Amsterdam en Rotterdam tussen 1467 en 1666 zeker dertig keer ‘bezocht’ door de pest. Ook Leiden, Gouda en Dordrecht kregen het zwaar te verduren.

Deze steden dreven in de 17e eeuw een bloeiende handel met andere landen. Talloze schepen legden in de havens aan om hun goederen af te leveren. Ook schepen uit landen waar de pest heerste. Een pestepidemie begon doordat de zwarte scheepsratten de stadsbewoners besmetten. Amsterdam telde in 1622 al 105.000 bewoners. De meesten waren straatarm. Door slecht voedsel hadden zij weinig weerstand tegen ziektes. Grote gezinnen woonden dicht bij elkaar in kleine, vuile huizen. De straten en stadsgrachten werden nooit schoongemaakt. Dode beesten en afval werden gewoon in het grachtwater gegooid. Stadsbewoners gebruikten het grachtwater ook weer al drinkwater. Deze omgeving was ideaal voor de pestepidemie.

20060310_200227
20060310_200240
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [5. De vikingen] [6. De pest] [Anno 1347] [Waar vandaan] [Oorzaak] [Toorn van God] [Verspreiding] [Zwarte eeuw] [Bestrijden] [In Nederland] [7. De stad] [8. De kruistochten]