Hoe zag de stad eruit

Hoe zag de stad eruit?

Ter bescherming werd om de stad een gracht gegraven en een stadsmuur met torens en poorten gezet. Binnen die muren stonden de huizen aan kronkelige smalle straatjes.

Foto's van het Archeon: Zo zagen de huizen er in de Middeleeuwen uit

Maar er waren ook open plekken met zelfs enkele boerderijen en boomgaarden. De meeste huizen waren van hout. Als er brand uitbrak was dat natuurlijk wel heel gevaarlijk. De kerk, die midden in de stad werd gebouwd, was echter meestal van steen gemaakt. Daarom bestaan veel kerken nu nog.
Centrum Helmond vroeger met de kerk in het midden

De meeste straten waren modderig. Alleen de hoofdstraat was met stenen bedekt. Maar je zag niet veel van de straat, omdat er erg veel rommel op lag. De mensen gooiden namelijk hun vuilnis gewoon op straat. En de straten werden maar één keer per jaar schoon gemaakt. Daar zal het wel lekker geroken hebben!

winkelstraatje 15e eeuw

Als de straten dan schoongemaakt waren, werd het opgehaalde rottende vuil in de rivier gestort. Of in de grachten van de stad. Uit diezelfde grachten werd het drinkwater gehaald. Mmmmmmmmm.....
Geen wonder dat er vaak ziekten uitbraken in de steden. Al die rotzooi en dat vieze drinkwater.

helmond
huizen
isings-kleur
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [Ontstaan] [Stadsrechten] [Hoe zag de stad eruit] [De handel] [Stadsleven] [Het voedsel] [Schout] [De gilden] [Opleiding] [Gilden in Amsterdam] [Huizen van hout] [8. De kruistochten]