Gotiek

Gotische stijl.

Tussen 800 en 1200 bouwde men de kerken in de Romaanse stijl. Die kerken waren laag en hadden dikke muren met kleine ramen en ronde bogen. Het was in deze kerken vaak donker.

Na 1200 kon men hogere en veel lichtere kerken bouwen. Deze manier van bouwen noemen we de Gotische stijl. Aan de buitenkant werden de hoge muren gesteund door steunberen. Dan vielen ze niet om. Boven op de steunberen maakte men voor extra steun en versiering luchtbogen. In de muren zaten hoge ramen en spitse bogen. In die grote vensters werden gebrandschilderde ramen gezet met afbeeldingen uit de bijbel. Je kreeg zo veel, gekleurd licht in de gotische kerk.

GOTIEK1
Het_bouwen_van_een_kerk_jpg-1
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [De kerk] [Lezen en schrijven] [Bidden] [Kennis] [Zorgen voor] [Leven als monnik] [Kathedraal] [Kloostergebouw] [Gotiek] [Dagindeling van een monnik] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [8. De kruistochten]