Geen geld

In de Middeleeuwen spreken we van een agrarische maatschappij. Dat betekent dat de boeren het belangrijkst waren. Men leefde van wat de grond opleverde

. Was de oogst slecht, dan was er hongersnood. Vroeger kon men eten niet lang bewaren.


Alles dat op het land verbouwd werd, was van de heer. De boeren mochten alleen een klein gedeelte van hun opbrengst houden. Er moest ook cijns (belasting) betaald worden. Soms kwamen boeren in opstand omdat ze vonden dat ze zelf te weinig te eten hadden of teveel belasting moesten betalen.


Er was bijna geen geld in dorpen. Belasting werd dus meestal betaald met eten, vee (dieren) of voorwerpen.

ontevreden boeren
boerenoverleggen
Boerenmeisje_jpg-1
Boerengezin_op_reis3_jpg-1
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [De boerderij] [In de boerderij] [Geen geld] [Het domein] [De werkdag] [Het voedsel] [Kruiden] [4. Het klooster] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [8. De kruistochten]