Donjon

Van boerderij tot kasteel

Het eerste en eenvoudigste kasteel bestond uit een houten toren met daaromheen een aarden wal en een gracht. Op de wal stond meestal een palissade. Dat is een houten omheining van palen met scherpe punten. De toren in het midden wordt de donjon genoemd. Daarin woonden de kasteelbewoners.

Een donjon op een heuvel


De kastelen werden alsmaar groter en sterker. De gracht werd breder gemaakt en de palissade om de woontoren werd hoger en dikker.

De donjon was het belangrijkste verdedigingsgedeelte en ook woonden daar alle mensen van hete kasteel. Omdat deze onverwoestbaar moest zijn, werd deze van steen gebouwd.

Tijdens een gevecht verscholen de soldaten zich achter de kantelen. Dat waren een soort verhogingen op de muur.

Later in de dertiende eeuw (1200-1300) werden kastelen met meerdere stenen muren gebouwd. Dit was dus veel lastiger voor vijanden. Als de aanvallers door de buitenmuur braken, moesten ze dus nog door een muur zien te komen.

De eerste kastelen waren meestal rond en ging men vierkante kastelen bouwen. Dit werd gedaan omdat dit prettiger was voor de mensen om in te wonen en het ook beter te verdedigen was. De verdedigers hadden nu zo een beter uitzicht over de omgeving dan vanaf een ronde muur.

Er was één grote poort met een valhek. Bij die poort was ook een ophaalbrug over de gracht.

Eerst was de donjon de belangrijkste woontoren en stak dan overal bovenuit. Later werden alle torens even hoog. In het hele kasteel kwamen kamers om in te wonen. De voorburcht, het erf binnen de muren van het kasteel, werd uitgebreid. Ook werden er stallen, schuren, koetshuizen, werkplaatsen en bediendewoningen gebouwd. Soms werden het echt hele boerde­rijen! Het leek net een klein dorp.

Vesting
Mottekasteel4_jpg-1
Mottekasteel6_jpg-1
Mottekasteel3_jpg-1
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [Wat is een kasteel?] [Ontstaan] [Donjon] [Waar bouwen] [Bewoners] [Vrije tijd] [Kasteelheer] [Kasteelleven] [De rentmeester] [Oorlog] [Verdediging] [Middeleeuwse samenleving] [2.13] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [8. De kruistochten]