De werkdag

Een werkdag van een boer begint al bij het eerste straaltje licht. Vandaag moet er geploegd worden. Met wat melkkoeken op zak is de boer vertrokken. Op het land trekken twee ossen de ploeg, het eergetouw. Het eergetouw woelt de droge grond alleen wat los. Om de ploeg zo diep mogelijk in de grond te krijgen, drukt de boer op het houten eergetouw.

PLOEG2
horigenoogsten
De_maaiers1_jpg-1
De_maaiers2_jpg-1
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [De boerderij] [In de boerderij] [Geen geld] [Het domein] [De werkdag] [Het voedsel] [Kruiden] [4. Het klooster] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [8. De kruistochten]