Bidden

2. Bidden.

Er werd veel gebeden tot God.

In de huidige Kerken is dit nog steeds het geval.

3. Boeken overschrijven

In de Middeleeuwen wist men nog niet hoe men boeken moest drukken. Daarom moest ieder boek met de hand worden overgeschreven. Het overschrijven van een dik boek kostte soms wel meerdere jaren werk. Vandaar dat wij in onze taal nog de uitdrukking kennen dat iets "monnikenwerk"is. (Daarmee bedoelen we dat het veel en zwaar werk is).
Als een boek eenmaal af was, was zo'n boek veel waard. Daarom werden de boeken met een ketting vastgezet tegen diefstal.
Hier zie je hoe zo'n boek eruit ziet. Als een monnik een foutje maakte, kon hij de hele bladzijde verscheuren! Pas als alle bladzijden af waren, werd het boek ingebonden.

De beginletter van iedere bladzijde werd vaak mooi versierd.
Pas rond 1400 ontdekte men hoe je boeken eenvoudig kon drukken. Vanaf dat moment kon men een bladzijde 100 keer afdrukken. Vanaf dat moment werden boeken goedkoper en gingen meer mensen leren lezen en schrijven.

Links het aantal drukkerijen in het jaar 1471.

Rechts het aantal drukkerijen rond 1500. Het zijn er dan al 226!
 

klooster5
Een_gasthuis_jpg-1
Monnik_aan_het_werk_jpg-1
[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [De kerk] [Lezen en schrijven] [Bidden] [Kennis] [Zorgen voor] [Leven als monnik] [Kathedraal] [Kloostergebouw] [Gotiek] [Dagindeling van een monnik] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [8. De kruistochten]