6. De pest

1

Wat is de pest?

Anno 1347

2

Hoe kwam de pest in Nederland?

Waar vandaan

3

Wie hadden er voordeel van dat er veel mensen waren gestorven en waarom?

Oorzaak

4

Wat was de oorzaak van de pest?

Toorn van God

5

Hoe kwam het dat de pest zich zo snel kon verspreiden?

Verspreiding

6

Welke gevolgen had de pest voor Europa daarna?

Zwarte Eeuw

7

Wat deed men om de pest te verjagen?

Bestrijden

8

Welke steden in Nederland hadden veel te maken met de pest?

In Nederland

9

 

 

10

 

 

De pest

Inleiding

De pest is een gruwelijke ziekte waaraan vooral in de Middeleeuwen (500-1500) miljoenen mensen stierven. Genezing was bijna niet mogelijk. Mensen die de pest kregen, waren meestal binnen een paar dagen dood. Als in een korte tijd zoveel mensen ziek worden en sterven, spreken we van een epidemie of plaag.

Wat is de pest?

De pest was een zeer besmettelijke en agressieve ziekte. Het werd dan ook wel ‘Zwarte Dood’ genoemd. De besmetting werd vooral overgebracht door de rattenvlo. In die tijd, toen er van echte riolering nog geen sprake was, krioelde het in de steden van de ratten. Wie ’s morgens besmet werd kon ’s avonds al dood zijn.

In de 14e eeuw werd Europa overvallen door een vreemde ziekte. Het begon in de herfst van 1347 op Sicilië, bereikte in januari 1348 Marseille en verspreidde zich vandaar uit verder Europa in. Pas in 1352 was het voorbij. De mensen stonden voor een raadsel. De symptomen waren makkelijk te herkennen; hoge koorts, onrust, verwardheid, grote bulten en het overgeven van bloed.

Iedereen was erg bang voor deze vreselijke ziekte. Men was steeds op zoek naar ‘pestdragers’. Zij moesten ervoor zorgen dat de vele doden naar hun begraafplaats werden gebracht. Pestdragers werden verplicht bellen rond hun benen en armen te dragen, zodat de mensen hun van ver al konden horen aankomen. Verder kleedden ze zich in lange zwarte pijen en droegen kappen met maskers. In deze maskers zaten scherpe reukstoffen om hen te beschermen tegen besmetting en de vreselijke stank van de lijken die ze wegdroegen.

[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [5. De vikingen] [6. De pest] [Anno 1347] [Waar vandaan] [Oorzaak] [Toorn van God] [Verspreiding] [Zwarte eeuw] [Bestrijden] [In Nederland] [7. De stad] [8. De kruistochten]