4. Het klooster

1

Wat is een bedevaart?

De kerk

2

In welke taal schreef men?

Lezen en schrijven

3

Wat bedoelen we met monniken werk?

Bidden

4

Waarom was de kerk het centrum van kennis?

Kennis

5

Wat deden monniken nog meer?

Zorgen voor

6

Wat mochten monniken en nonnen niet doen?

Leven als monnik

7

Wat is een kathedraal?

Kathedraal

8

Welke dingen doen monniken?

Kloostergebouw

9

Welke kenmerken heeft een gotische kerk?

Gotiek

10

 

Dagindeling monnik

 

 

 

 

Powerpoint over het klooster

 

[De Middeleeuwen] [Intro] [2. Het kasteel] [3.  De boeren] [4. Het klooster] [De kerk] [Lezen en schrijven] [Bidden] [Kennis] [Zorgen voor] [Leven als monnik] [Kathedraal] [Kloostergebouw] [Gotiek] [Dagindeling van een monnik] [5. De vikingen] [6. De pest] [7. De stad] [8. De kruistochten]